Immigratierecht
-gezinshereniging (MVV)
-verblijfsvergunning onbepaalde tijd
-voortgezet verblijf
Strafrecht
– overtredingen
Bestuursrecht
-Bezwaar en beroep tegen besluiten van bestuursorganen