Machtiging tot voorlopig verblijf – MVV

Een mvv is een visum voor vestiging in Nederland. Voordat de vreemdeling in Nederland een verblijfsvergunning kan aanvragen dient de vreemdeling meestal eerst in het bezit te zijn van een mvv. De mvv kan worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassades of consulaten in het land van herkomst, maar sinds 2013 kan dat ook door de referent in Nederland worden aangevraagd bij de IND.
Met een mvv in de hand heeft de aanvrager toestemming om naar Nederland te komen. Sinds de nieuwe procedure voor ‘toelating en verblijf’, wordt na binnenkomst in Nederland met de mvv automatisch een verblijfsvergunning afgegeven. Daarnaast wordt de aanvraag van een mvv beoordeeld aan de hand van het doel waarvoor de aanvrager naar Nederland wil komen bijvoorbeeld: voor werk, studie of gezinshereniging.
Bovendien is de nationaliteit van de vreemdeling bepalend voor de vraag of er een mvv aangevraagd dient te worden.

Vreemdelingen met de nationaliteit van de hieronder genoemde landen, kunnen zonder een mvv een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen.
• Australië
• Canada
• Japan
• Monaco
• Nieuw-Zeeland
• Vaticaanstad
• Verenigde Staten
• Zuid-Korea

Tot slot, de vreemdeling die familielid is van een EU/EER-onderdaan of Zwitser, is niet verplicht om een mvv aan te vragen.