De IND moet van de wet binnen een bepaalde periode beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Dat noemen we de beslistermijn. De IND is te laat met beslissen als deze beslistermijn voorbij is. 

Is de beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar voorbij? En heeft u nog geen beslissing van de IND ontvangen? Dan kunt u de IND in gebreke stellen. Dat betekent dat de IND nog een laatste kans krijgt om alsnog te beslissen op uw aanvraag of bezwaar.

Beslistermijn

De beslistermijn voor iedere aanvraag verschilt. U heeft een aanvraag of bezwaarschrift opgestuurd. In de brief die u van de IND heeft gekregen staat wanneer de IND een beslissing neemt.

Soms verlengt de IND de beslistermijn. Dit betekent dat het langer duurt voordat u een beslissing krijgt van de IND. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de IND u vraagt extra informatie te sturen. Of wanneer de IND zelf extra onderzoek moet doen. Indien de IND de beslistermijn verlengen, krijgt u hierover een brief van de IND. De periode van verlenging wordt opgeteld bij de wettelijke beslistermijn.

De IND moet een dwangsom betalen als:

  1. De beslistermijn voorbij is; en
  2. De IND een ingebrekestelling heeft ontvangen; en
  3. De IND daarna niet binnen 2 weken toch nog heeft beslist.

De dwangsom gaat automatisch in. U hoeft daar niet apart om te vragen. Deze dwangsom wordt zo opgebouwd:

  • de eerste 14 dagen € 23 voor iedere dag,
  • de tweede 14 dagen € 35 voor iedere dag
  • de derde 14 dagen € 45 voor iedere dag.

Het bedrag is maximaal € 1.442. 

Beroep bij de rechtbank

Heeft de IND binnen twee weken na de ingebrekestelling nog steeds niet beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. De rechter bepaalt dan een periode waarbinnen de IND alsnog moet beslissen.

Heeft de IND niet beslist binnen deze periode van de rechter? Dan krijgt de IND van de rechter ook een dwangsom.

Bovenstaande informatie vindt u op de site van de IND :

https://ind.nl/contact/Paginas/De-IND-is-te-laat-met-beslissen.aspx