Wie heeft RS-Rechtsbijstand opgericht?

RS-Rechtsbijstand is opgericht door mr. H.M. Shahbazyan. RS-Rechtsbijstand biedt haar diensten aan over heel Nederland. Bij RS-Rechtsbijstand verloopt de dienstverlening geheel online. Alle documenten kunnen via de mail verstuurd worden en het is niet noodzakelijk om naar kantoor te komen voor consultaties. De consultaties geschieden via zoom videobellen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het dossier van de cliënt voortvarend behandeld kan worden.

mr. H.M. Shahbazyan

Tijdens mijn studie bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden heb ik veel interesse gekregen in immigratierecht, voornamelijk gezinshereniging. Tijdens mijn studie was ik twee dagen in de week werkzaam bij een immigratiekantoor in Amsterdam. Vervolgens ben ik verder gaan studeren aan de Universiteit van Maastricht. Ik had immers ook interesse in het strafrecht en derhalve heb ik de Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging afgerond en mijn meestertitel behaald. Na het afronden van mijn studie ben ik mijn eigen onderneming begonnen. Ik begeleid cliënten bij: gezinsherenigingsprocedures (mvv), naturalisatieaanvragen, bestuursrechtzaken en strafzaken. Ik ben RS-Rechtsbijstand gestart omdat ik van mening ben dat juridische dienstverlening voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Goede en deskundige rechtshulp is van groot belang, echter blijkt dat juridische bijstand onbereikbaar is vanwege de hoge uurtarieven.